Location

10 minutes from Duong Town (night market), 20 minutes 17 km from Phu Quoc airport and 22 km from Harbour.
 
The resort, which is just 10 minutes away from two of the island’s pristine beaches, offers guests an outdoor swimming pool, motorbike and car rentals. There is also a full restaurant and bar as well as room service and laundry service if desired. Guests staying more than two or three days are offered free airport transfers.

Liên Hệ

Địa chỉ

Bungalow Yến Thành
HỘ KINH DOANH YẾN THÀNH
Tax No: 56L8013413
Group 1, Ganh Gio Ward,
Cua Duong Subdistrict,
Phu Quoc, Kiên Giang 920000,
Vietnam

Điện Thoại

0778 187 989 / 02973 992 888

Email

bungalowyenthanh@gmail.com

Gọi Chúng Tôi

0778 187 989 / 02973 992 888

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách